Błąd połączenia z bazą danych

Nie można nawiązać połączenie z bazą danych
[2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0